Rodzaje spółek w Polsce

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/10 (3 votes cast)

W Polsce można spotkać się z podziałem spółek na osobowe oraz kapitałowe. Tworzą one szerszą grupę spółek handlowych, poza która znajduje się jedynie spółka cywilna.

Spółka cywilna jako jedyna jest regulowana przez kodeks cywilny. Spółki handlowe podlegają regulacjom kodeksu spółek handlowych.

spółki kapitałowe i osoboweRodzaje spółek w Polsce

W Polsce można się spotkać z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek handlowych. Spółka cywilna jako jedyne jest regulowana przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym. Pozostałe spółki handlowe podlegają regulacjom kodeksu spółek handlowych.

Spółka cywilna nie posiada ani osobowości prawnej, ani zdolności prawnej. Podmiotami wobec prawa są wspólnicy spółki cywilnej, którzy muszą posiadać zarejestrowane działalności gospodarcze. Spółka cywilna jest więc spółką osób fizycznych posiadających jednoosobowe działalności gospodarcze lub osób prawnych. Wszelkie prawa i obowiązki należą do wspólników. Spółka cywilna jest dość słabo regulowana przepisami kodeksu cywilnego, co w efekcie przyczynia się do powstawania wielu sprzeczności oraz konfliktów pomiędzy jej wspólnikami.

Poza spółką cywilną występują także spółki handlowe – bardziej szczegółowo regulowane przepisami kodeksu spółek handlowych. Spółki handlowe powszechnie są dzielone na spółki osobowe oraz kapitałowe. Tylko spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną.

Podział spółek handlowych:

Spółki osobowe:

 • jawna,
 • partnerska,
 • komandytowa,
 • komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe:

 • z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • akcyjna.

Charakterystyka spółek w Polsce

W Polsce tylko spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Całkowicie pozbawiona czynności prawnych jest spółka cywilna. Jako podmiot gospodarczy odpowiada jedynie w sytuacji zakupu i sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT (od towarów i usług). Spółka cywilna nie wymaga nawet umowy w formie pisemnej, wystarczy ustne uzgodnienie. Niemniej jednak, taka sytuacja jest bardzo niekorzystna z powodu braku podstaw dowodowych w sytuacjach spornych. Znacznie bezpieczniejszym podmiotem jest spółka jawna, regulowana już kodeksem spółek handlowych. Umowa spółki jawnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Spółka partnerska jest przeznaczona dla osób wykonujących wolne zawody.

Lista wolnych zawodów:

 • adwokat,
 • aptekarz,
 • architekt,
 • biegły rewident,
 • broker,
 • doradca inwestycyjny,
 • doradca podatkowy,
 • inżynier budownictwa,
 • księgowy,
 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • makler papierów wartościowych,
 • notariusz,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • radca prawny,
 • rzecznik patentowy,
 • rzeczoznawca,
 • tłumacz przysięgły.

Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, zalicza się do spółek osobowych, a jej umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Spółka komandytowa również nie posiada osobowości prawnej. Jej podstawową cechą charakterystyczną jest podział na wspólników o różnym stopniu odpowiedzialności wobec zobowiązań spółki. Komplementariusz odpowiada w spółce komandytowej za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. W spółce występuje także drugi rodzaj wspólnika, komandytariusz – ten z kolei odpowiada jedynie do ustalonej w umowie sumy komandytowej.

Spółka komandytowo-akcyjna stanowi połączenie spółki komandytowej z akcyjną. Tutaj także występują dwa rodzaje wspólników – komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, akcjonariusz z kolei w ogóle nie odpowiada za zobowiązania. Spółka komandytowo-akcyjna wymaga wprowadzenia obowiązkowego kapitału zakładowego w wysokości minimum 50 000 zł. Umową spółki komandytowo-akcyjnej jest statut.

Spółka z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością) należy do spółek kapitałowych – wymagany kapitał zakładowy to 5000 zł. Spółka z o.o. posiada osobowość prawna, a jej umowa musi być sporządzona w postaci aktu notarialnego. Wyjątek sanowi rejestracja spółki przez Internet – taka możliwość weszła z dniem 1 stycznia 2012 roku. Każda zmiana umowy spółki z o.o. wymaga już formy notarialnej. spółka z o.o. podlega rejestracji w KRS, co musi zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka akcyjna jest najbardziej rozbudowanym i prawnie chronionym podmiotem gospodarczym. Jej umową jest statut tworzony w postaci aktu notarialnego. Jej wspólnikami są akcjonariusze posiadający określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy. Spółka akcyjna posiada prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych.

Czytaj więcej:

Rodzaje spółek w Polsce, 5.0 out of 10 based on 3 ratings

About Doradca