Archive for Sierpień, 2012

 • Follow Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa […]

  Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

  Follow Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa […]

  Continue Reading...

 • Follow Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki akcyjne podlegają obowiązkowemu badaniu audytorskiemu sprawozdań finansowych. Audyt spółki akcyjnej Każda spółka akcyjna podlega zewnętrznej, obowiązkowej rewizji finansowej.Upoważnienie do przeprowadzania rewizji finansowej posiadają […]

  Audyt zewnętrzny spółki akcyjnej

  Follow Zgodnie z ustawą o rachunkowości, spółki akcyjne podlegają obowiązkowemu badaniu audytorskiemu sprawozdań finansowych. Audyt spółki akcyjnej Każda spółka akcyjna podlega zewnętrznej, obowiązkowej rewizji finansowej.Upoważnienie do przeprowadzania rewizji finansowej posiadają […]

  Continue Reading...

 • Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Funkcje rachunkowości

  Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Continue Reading...

 • Follow Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin. Zakładanie spółki z o.o. on-line Nowelizacja […]

  Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

  Follow Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin. Zakładanie spółki z o.o. on-line Nowelizacja […]

  Continue Reading...

 • Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Metody rachunkowości

  Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Continue Reading...

 • Follow Rząd nie udzielił publicznej informacji, niemniej jednak, zapowiada się pewnego rodzaju ewolucja polegająca na połączeniu ZUS-u z KRUS-em. Zmiany w KRUS zapowiedział jakiś czas temu premier w expose. Obecnie […]

  Połączenie ZUS i KRUS?

  Follow Rząd nie udzielił publicznej informacji, niemniej jednak, zapowiada się pewnego rodzaju ewolucja polegająca na połączeniu ZUS-u z KRUS-em. Zmiany w KRUS zapowiedział jakiś czas temu premier w expose. Obecnie […]

  Continue Reading...

 • Follow Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 roku wprowadziło niższą stawkę za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS spółki handlowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 maja 2012 […]

  Niższe koszty rejestracji spółek handlowych

  Follow Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 roku wprowadziło niższą stawkę za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS spółki handlowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 maja 2012 […]

  Continue Reading...

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera