Metody rachunkowości

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie.

metoda bilansowaMetoda bilansowa

Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda bilansowa. Polega ona na dwustronnym ujmowaniu, grupowaniu i przedstawianiu wszelkich zjawisk gospodarczych oraz majątku przedsiębiorstwa. Przede wszystkim chodzi o równoważenie się aktywów (majątku) podmiotu ze źródłami ich finansowania. Ewidencję operacji gospodarczych prowadzi się na odpowiednich kontach syntetycznych księgi głównej oraz w dzienniku wg dat ich powstawania. Metoda bilansowa jest niezwykle uniwersalna i przetrwała wieki pomimo wielu zmian gospodarczych. O metodę bilansową opiera się zasada podwójnego zapisu każdej pojedynczej operacji gospodarczej. Operacje należy księgować na stronie „debet – Dt” jednego konta syntetycznego i stronie „credit – Ct” innego konta syntetycznego – zapisy muszą być dokonywane w tych samych wartościach, co wynika z zasady bilansowej, czyli równoważenia.

Metoda podmiotowa

Metoda podmiotowa ściśle łączy się z traktowaniu każdego przedsiębiorstwa jako odrębnej jednostki, dla której prowadzi się księgowość. Metoda podmiotowa nakazuje ewidencję wszystkich kapitałów należących do określonego przedsiębiorstwa, źródła ich finansowania oraz wszelkie operacje gospodarcze dotyczące funkcjonowania tej jednostki. Metoda podmiotowa wpływa dodatkowo na traktowanie każdego przedsiębiorstwa jako odrębnej jednostki pod względem prawnym.

Metoda podmiotowa ma swoje zastosowanie w grupach kapitałowych, np. holdingów. W skład całej grupy kapitałowej wchodzi kilka przedsiębiorstw. Każde z nich jest zobowiązane do prowadzenia odrębnej księgowości. Z kolei grupa kapitałowa tworzy tak zwane skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Metoda grupowania

Metoda grupowania wiąże się ze sposobem ujmowania operacji gospodarczych na kontach. Operacje gospodarczej o jednorodnej lub zbliżonej treści ekonomicznej powinny być ujmowane na ściśle określonych kontach. Nazewnictwo kont zazwyczaj dużo mówi o rodzaju ujmowanych na nich operacjach – np. „środki trwałe”, „amortyzacja”, „zobowiązania wobec dostawców”, „rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, etc.

Ciekawostka!

Metoda bilansowa została po raz pierwszy opracowana przez Luca Paciolego w Wenecji w 1494 roku. Luca Paciolo nazywany jest ojcem rachunkowości, był włoskim profesorem filozofii i zakonnikiem. Metodę bilansową po raz pierwszy opisał w pracy pt. „Ogólne wiadomości za zakresu arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności”.

Powiązane tematy:

Metody rachunkowości, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About Doradca