Archive for Wrzesień, 2012

 • Follow Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w […]

  Operacje gospodarcze

  Follow Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w […]

  Continue Reading...

 • Follow W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w […]

  Układ bilansu

  Follow W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w […]

  Continue Reading...

 • Follow „Teoria i zasady rachunkowości” to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku egzaminacyjnym. I egzamin z rachunkowości należy do […]

  Teoria i zasady rachunkowości – przebieg egzaminu

  Follow „Teoria i zasady rachunkowości” to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku egzaminacyjnym. I egzamin z rachunkowości należy do […]

  Continue Reading...

 • Follow Równanie bilansowe wynika przede wszystkim ze stosowania w rachunkowości metody bilansowej, polegającej na ujmowaniu aktywów oraz ich źródeł finansowania w równych kwotach po różnych stronach kont ewidencyjnych. Równanie bilansowe […]

  Równanie bilansowe

  Follow Równanie bilansowe wynika przede wszystkim ze stosowania w rachunkowości metody bilansowej, polegającej na ujmowaniu aktywów oraz ich źródeł finansowania w równych kwotach po różnych stronach kont ewidencyjnych. Równanie bilansowe […]

  Continue Reading...

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera