Archive for Listopad, 2012

 • Follow Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia, w tym sezonie przedświątecznym rośnie popyt na pracę tymczasową wśród sklepów, hipermatketów oraz pozostałych dostawców. Największy popyt jest zgłaszany na przełomie listopada oraz […]

  Większy popyt na pracę przed świętami

  Follow Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia, w tym sezonie przedświątecznym rośnie popyt na pracę tymczasową wśród sklepów, hipermatketów oraz pozostałych dostawców. Największy popyt jest zgłaszany na przełomie listopada oraz […]

  Continue Reading...

 • Follow Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności działania. Analiza wskaźnikowa służy […]

  Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

  Follow Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności działania. Analiza wskaźnikowa służy […]

  Continue Reading...

 • Follow       Niniejszy artykuł opisuje zewnętrzne metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Zewnętrzne zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym polega na jego przeniesieniu na inne podmioty za określoną opłatą. Do najbardziej […]

  Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym

  Follow       Niniejszy artykuł opisuje zewnętrzne metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Zewnętrzne zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym polega na jego przeniesieniu na inne podmioty za określoną opłatą. Do najbardziej […]

  Continue Reading...

 • Follow Rozwój społeczeństwa informacyjnego W dobie rozwoju zaawansowanej technologii dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać […]

  Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Follow Rozwój społeczeństwa informacyjnego W dobie rozwoju zaawansowanej technologii dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać […]

  Continue Reading...

 • Follow Pozytywne i negatywne strony wdrażania TQM w przedsiębiorstwie            Podstawowym celem przedsiębiorstw wdrażających zarządzanie TQM jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku wobec konkurentów. Ponadto przedsiębiorstwa dążą do wykreowania pozytywnego […]

  Wady i zalety TQM

  Follow Pozytywne i negatywne strony wdrażania TQM w przedsiębiorstwie            Podstawowym celem przedsiębiorstw wdrażających zarządzanie TQM jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku wobec konkurentów. Ponadto przedsiębiorstwa dążą do wykreowania pozytywnego […]

  Continue Reading...

 • Follow Ten rodzaj odpowiedzialności za zaległości pieniężne jest jednym z najbardziej uciążliwych. Podatnik (płatnik, inkasent) posiada bowiem dług wobec organu administracji publicznej, jakim jest Urząd Skarbowy, a tym samym wobec […]

  Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

  Follow Ten rodzaj odpowiedzialności za zaległości pieniężne jest jednym z najbardziej uciążliwych. Podatnik (płatnik, inkasent) posiada bowiem dług wobec organu administracji publicznej, jakim jest Urząd Skarbowy, a tym samym wobec […]

  Continue Reading...

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera