Rachunkowość finansowa Archive

 • Follow W rachunkowości każda operacja gospodarcza wymaga udokumentowania. W innym przypadku nie byłoby możliwe sprawdzenie poprawności oraz faktyczności zaistnienia określonych zdarzeń/operacji gospodarczych ex post. Termin „ex post” oznacza kontrolę po […]

  Dowody księgowe

  Follow W rachunkowości każda operacja gospodarcza wymaga udokumentowania. W innym przypadku nie byłoby możliwe sprawdzenie poprawności oraz faktyczności zaistnienia określonych zdarzeń/operacji gospodarczych ex post. Termin „ex post” oznacza kontrolę po […]

  Continue Reading...

 • Follow Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w […]

  Operacje gospodarcze

  Follow Termin „zdarzenie gospodarcze” nie jest tożsamy z „operacją gospodarczą„, będącą punktem zainteresowania rachunkowości. Mianem operacji gospodarczych określa się te zdarzenia gospodarcze, które są wyrażone wartościowo i wywołują zmiany w […]

  Continue Reading...

 • Follow W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w […]

  Układ bilansu

  Follow W rachunkowości majątek przedsiębiorstwa wykazuje się w dwóch przekrojach: statycznym oraz dynamicznym. Statyczny przekrój ukazuje zazwyczaj bilans majątkowy, a przekrój dynamiczny rachunek przepływów pieniężnych (zmiana wartości określonej pozycji w […]

  Continue Reading...

 • Follow Równanie bilansowe wynika przede wszystkim ze stosowania w rachunkowości metody bilansowej, polegającej na ujmowaniu aktywów oraz ich źródeł finansowania w równych kwotach po różnych stronach kont ewidencyjnych. Równanie bilansowe […]

  Równanie bilansowe

  Follow Równanie bilansowe wynika przede wszystkim ze stosowania w rachunkowości metody bilansowej, polegającej na ujmowaniu aktywów oraz ich źródeł finansowania w równych kwotach po różnych stronach kont ewidencyjnych. Równanie bilansowe […]

  Continue Reading...

 • Follow Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa […]

  Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych

  Follow Księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości prowadzi się oddzielnie dla każdego roku obrotowego. Za rok obrotowy rozumie się 12 następujących po sobie miesięcy. Z reguły rok obrotowy pokrywa […]

  Continue Reading...

 • Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Funkcje rachunkowości

  Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Continue Reading...

 • Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Metody rachunkowości

  Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Continue Reading...

 • Follow Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na: finansową oraz zarządczą. Podział ten jest bardzo znany zarówno w literaturze, jak i praktyce wysoko rozwiniętych krajów. Rachunkowość finansowa Pod pojęciem […]

  Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

  Follow Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na: finansową oraz zarządczą. Podział ten jest bardzo znany zarówno w literaturze, jak i praktyce wysoko rozwiniętych krajów. Rachunkowość finansowa Pod pojęciem […]

  Continue Reading...

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera