rachunkowość Archive

 • Follow „Teoria i zasady rachunkowości” to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku egzaminacyjnym. I egzamin z rachunkowości należy do […]

  Teoria i zasady rachunkowości – przebieg egzaminu

  Follow „Teoria i zasady rachunkowości” to pierwszy z egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. Kandydaci uważają ten egzamin za najprostszy w całym toku egzaminacyjnym. I egzamin z rachunkowości należy do […]

  Continue Reading...

 • Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Funkcje rachunkowości

  Follow Rachunkowość jest nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, w którym spełnia ona określone funkcje. Do podstawowych funkcji rachunkowości można zaliczyć: informacyjną, kontrolną, sprawozdawczą, analityczną, statyczną. Cechy funkcji rachunkowości Funkcja informacyjna […]

  Continue Reading...

 • Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Metody rachunkowości

  Follow Funkcjonowanie systemu rachunkowości opiera się na trzech podstawowych metodach. Cechują się one specyficznymi modułami systemu informacji ekonomicznej w określonym przedsiębiorstwie. Metoda bilansowa Najstarszą metodą stosowaną w rachunkowości jest metoda […]

  Continue Reading...

 • Follow Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na: finansową oraz zarządczą. Podział ten jest bardzo znany zarówno w literaturze, jak i praktyce wysoko rozwiniętych krajów. Rachunkowość finansowa Pod pojęciem […]

  Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

  Follow Ze względu na funkcje, rachunkowość można podzielić na: finansową oraz zarządczą. Podział ten jest bardzo znany zarówno w literaturze, jak i praktyce wysoko rozwiniętych krajów. Rachunkowość finansowa Pod pojęciem […]

  Continue Reading...

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera