Kodeks spółek handlowych

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kodeks spółek handlowych reguluje sposób funkcjonowania spółek handlowych, w skład których wchodzą spółki osobowe oraz kapitałowe. Kodeksowi spółek handlowych nie podlega spółka cywilna, która jest regulowana przez kodeks cywilny.

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r.
Tekst jednolity – stan prawny na styczeń 2012 r.

ksh

Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.

Kodeks spółek handlowych – spis treści

Tytuł I – Przepisy ogólne ( art. 1-21)
Dział I – Przepisy wspólne
Dział II – Spółki osobowe
Dział III – Spółki kapitałowe
Tytuł II – Spółki osobowe-(art.22-150)
Dział I – Spółka jawna
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 – Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 4 – Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika
Rozdział 5 – Likwidacja
Dział II – Spółka partnerska
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Stosunek do osób trzecich – Zarząd spółki
Rozdział 3 – Rozwiązanie spółki
Dział III – Spółka komandytowa
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Stosunek do osób trzecich
Rozdział 3 – Stosunki wewnętrzne spółki
Dział IV – Spółka komandytowo-akcyjna
Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Powstanie spółki
Rozdział 3 – Stosunek do osób trzecich
Rozdział 4 – Stosunki wewnętrzne spółki
Rozdział 5 – Rozwiązanie i likwidacja spółki – Wystąpienie wspólnika
Tytuł III – Spółki kapitałowe (art. 151-490)
Dział I – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozdział 1 – Powstanie spółki
Rozdział 2 – Prawa i obowiązki wspólników
Rozdział 3 – Organy spółki
Oddział 1 – Zarząd
Oddział 2 – Nadzór
Oddział 3 – Zgromadzenie wspólników
Rozdział 4 – Zmiana umowy spółki
Rozdział 5 – Wyłączenie wspólnika
Rozdział 6 – Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 7 – Odpowiedzialność cywilnoprawna
Dział II – Spółka akcyjna
Rozdział 1 – Powstanie spółki
Rozdział 2 – Prawa i obowiązki akcjonariuszy
Rozdział 3 – Organy spółki
Oddział 1 – Zarząd
Oddział 2 Nadzór
Oddział 3 Walne zgromadzenie
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
Oddział 1 Przepisy ogólne
Oddział 2 Subskrypcja akcji
Oddział 3 Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki
Rozdział 5 Kapitał docelowy-Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna
TYTUŁ IV Łączenie, podział i przekształcanie spółek (491-584)
DZIAŁ I Łączenie się spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Łączenie się spółek kapitałowych
Rozdział 21 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej
Oddział 1 Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
Oddział 2 Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej
Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych
DZIAŁ II Podział spółek
DZIAŁ III Przekształcenia spółek
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Rozdział 2 Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
Rozdział 3 Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową.
Rozdział 4 Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową.
Rozdział 5 Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową.
TYTUŁ V Przepisy karne (585-595)
TYTUŁ VI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (596-633)
DZIAŁ I Zmiany w przepisach obowiązujących
DZIAŁ II Przepisy przejściowe
DZIAŁ III Przepisy końcowe

About the Author