Ustawa o biegłych rewidentach

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.

Tekst ujednolicony – stan prawny na styczeń 2012 r.

ustawa o biegłych rewidentach

Ustawa o biegłych rewidentach z dnia 7 maja 2009 r.

Ustawa o biegłych rewidentach

Ustawa określa zasady (Art. 1):

  • uzyskiwania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
  • organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów,
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów,
  • działania podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych , w tym podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych wykonujących czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego,
  • sprawozdania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów,
  • utworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego,
  • współpracy organu nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich.

Spis treści ustawy o biegłych rewidentach:

Rozdział 1.  Przepisy ogólne

Rozdział 2.  Biegli rewidenci

Rozdział 3.  Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Rozdział 4.  Odpowiedzialność dyscyplinarna biegłych rewidentów

Rozdział 5.  Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych

Rozdział 6.  Warunki i zasady wykonywania rewizji finansowej

Rozdział 7.  Nadzór publiczny

Rozdział 8.  Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego

Rozdział 9.  Współpraca z innymi państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi

Rozdział 10.  Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe

About the Author